петак, 03. јануар 2014.

ПРОЦЕНТУАЛНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА


Уколико користите ове графиконе, молим вас да цитирате следећи рад: Cvetković, V., Mijalković, S.: Spatial and Temporal distribution of geophysical disasters. Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute  Jovan Cvijic, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić’’ 63/3, 345-360, SASA: Special issue: International Conference Natural Hazards Links Between Science and Practice